Veisliniai mėsinių bei pieninių veislių galvijai bei jų sperma iš veislių, idealiai pritaikytų „ganymo“ sistemoms

Filosofija

Pradinės idėjos

  • Pasaulinė klimato kaitą įtakoja atsakingesnę maisto be žemės ūkio produkcijos gamybą
  • Pieno ir jautienos gamyba daugumoje remiasi šėrimu koncentruotaisiais pašarais bei konkurencija su žmonių mityba -> mūsų idėja «pašare jokio maisto»
  • Tvariai naudoti turimus natūralius išteklius (pievas bei ganyklas)
  • Labai intensyvios pieninių galvijų veislės reikalauja didelio kiekio koncentruotų pašarų
  • Žemos pieno supirkimo kainos

Tikslai

  • Produkcijos gamyba pritaikyta arealui (šėrimas stambiaisiais pašarais) Darnus Baltijos šalių gyvulininkystės vystymasis
  • Naudoti atrinktas veisles, su optimaliu pieno primilžiu, bet mažesnėmis gamybos sąnaudomis
    (mažesnės sąnaudos veterinarijai, jokių koncentratų, daugiau veršelių iš karvės)
Partneriai:
Veisliniai mėsinių bei pieninių veislių galvijai bei jų sperma iš veislių, idealiai pritaikytų „ganymo“ sistemoms
DIRcms