Veisliniai mėsinių bei pieninių veislių galvijai bei jų sperma iš veislių, idealiai pritaikytų „ganymo“ sistemoms
Partneriai:
Veisliniai mėsinių bei pieninių veislių galvijai bei jų sperma iš veislių, idealiai pritaikytų „ganymo“ sistemoms
DIRcms